Saatavilla olevat kurssit

Ammattipätevyyskoulutus

CAP-koulutuspäivä

 Direktiivipäivä

 Jatkokoulutuspäivä

Direktiivikoulutus

REAK on tarkoitettu raskaiden ajoneuvojen kuten kuorma- ja linja-autojen sekä raskaiden ajoneuvoyhdistelmien kuljettajille

Koulutuksesta saa kuljettajan jatkokoulutuksen ammattipätevyysmerkinnän

Tavoitteena on, että kuljettaja osaa tunnistaa riskejä, ennakoida ja välttää vaaratilanteita sekä kehittää omaa ajamista turvallisemmaksi.

Koulutus pidetään koulutusohjelman “Ennakoiva ajaminen – Pidä pelivaraa” -mukaisesti luokkaopetuksena, jota täydennetään keskusteluilla, ryhmätöillä ja harjoituksilla. Koulutukseen ei sisälly käytännön ajoharjoittelua.

Ennakoivan ajon koulutuksen tavoite on lisätä liikenteen ja kuljetusten turvallisuutta

Ennakoiva ajaminen (7h) on ammattikuljettajan jatkokoulutuksen (35h) ainoa pakollinen koulutus


Ennakoivan ajon koulutuksen tavoite

 • Ajoon valmistautuminen ja toimenpiteet
 • Työajan suunnittelu.
 • Ajoreitin suunnittelu
 • Taukojen oikea ja tarkoituksen mukainen suunnittelu
 • Yö/ Lepoajat sekä aamutoimet
 • Ajoneuvon lähtötarkastuksen suorittaminen
 • Reitin suunnittelu
 • Taloudellinen ajotapa ja sen hyödyt
 • Nopeus, kiihdyttäminen, rullaaminen ja jarrutus
 • Liikennetilanteiden vaikutus ja seuraukset
 • Turvallinen ajotapa ja ennakointi
 • Riskien tunnistaminen ja havainnointi
 • Oman tilan hallinta ja merkitys liikenteessä
 • Toiminta hätätilanteissa ja seuraukset
 • Ennakoiva ajotapa liikenteessä ja liikkeelle lähtö
 • Keli ja ajo-olosuhteiden vaikutus hallittavuuteen

Vuodenajat

 • Kuormauksen ja rahdin varmistamisen merkitys
 • Havainnoimaan oman ja kaluston kunnon
 • Huomaamaan paremmin erilaiset tilanteet ja toimimaan ennakoivasti
 • Ajamaan taloudellisesti ja turvallisesti liikenteessä

Kurssin kouluttaja on suorittanut Liikenneturvan järjestämän Raskaan kaluston ennakoivan ajon kouluttajakoulutuksen. Koulutus on osa kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutusohjelmaa

 

Koulutuskeskus (koodi 067046)

Tse Kiinteistöt Oy

Urakkakuja 4 a

05400 Jokela

Kurssinjohtaja

Kari Marjeta

puh 050 9120 987

 

 

 

 Tulityökorttikoulutus

Tulitöitä ovat työt, joissa syntyy kipinöitä, käytetään liekkiä tai muuta lämpöä ja jotka muuten aiheuttavat palovaaran.

Tulityökorttikoulutuspäivän aikana päivitetään tiedot vahingon ja riskin arvioinnista tulityöpaikoilla, perehdytään säädöksiin ja lainsäädäntöön, käydään läpi esimerkkejä sekä tehdään käytännön harjoituksia alkusammutuksen ja suojauksen osalta.

Tulityökorttikoulutuksen hyväksytysti suorittaneelle myönnetään tulityökortti, joka on voimassa suorituspäivästä viisi vuotta.

Kurssi sisältää materiaalin, tentin ja kortin. Kesto 8h.

Tiedustelut tilauskurssista, (min. 10 hlö.)

Tulityökoulutus sekä katto- ja vedeneristysalan tulityökoulutus yhdistyivät 1.1.2016. Ennen vuotta 2016 suoritettu koulutus on voimassa kortissa mainitun ajan ja oikeuttaa tekemään
vain kortin mukaisia tulitöitä.


Kouluttaja
Direktiivikouluttaja
Näyttötutkintomestari

Kari Marjeta

TSE-kiinteistöt Oy
Urakkakuja 4
05400 JOKELA
Puh. 050 9120 987Nostotyösuunnittelijan ja nostotyövalvojan koulutukset

 

Kuka nostotyöjohtajan ja valvojan nimeää

Kuka voi toimia nostotyöjohtajana ja valvojan.

Mitä nostotyöjohtajan ja valvojan tehtäviin ja vastuuseen kuuluu

Tehtävä vaatii tekijältään hyvää alan tuntemusta ja pätevöitymistä

Vaikeat ja vaaralliset nostotyöt aina suunnittelee ja valvoo pätevä, tehtävään koulutettu nostotyönvalvoja.

Nostovalvoja ja suunnittelija nimetään kaikissa vaikeissa ja vaarallisissa nostoissa, oli sitten kyseessä henkilö- tai materiaalinostot.

Valtionneuvoston ja työturvallisuus lainsäädäntö velvoittavat sen

Vna 400/2008, Vna 205/2009, Vna 403/2008 ja Vna 1101/2010

TtL 738/2002Nostotyönvalvojan ja suunnittelijan pätevyyskoulutus

Työnantajalla tulee olla henkilönostotyössä työtä johtava nostotyön valvoja. Milloin nostotyöhön osallistuu kaksi tai useampia nostokoneita, heidän tulee sopia heitä yhteisesti edustavasta nostotyönvalvojasta. Nostotyönvalvojalla tulee olla tehtävän edellyttämä riittävä tekninen asiantuntemus ja perehtyneisyys nostotyötehtävästä nostoista.

Koulutuksen tarkoituksena on opastaa nostotyönsuunnittelijaa ja valvojaa huomioimaan kaikki ne riski- että vaaratekijät joita vaativissa tai vaarallisissa nostoissa esiintyy.

Koulutus opastaa suorittamaan valvojalle kuuluvat tehtävät, lakien, määräysten, asetusten ja ohjeiden vaatimalla tavalla.

Nostotyönvalvojan koulutuksen päätteeksi järjestetyn kokeen hyväksytysti suorittaneelle toimitetaan kuvallinen nostotyönvalvojan kortti, joka oikeutta toimimaan nostotyönvalvojana/suunnittelijana.

Kortti on voimassa viisi vuotta.Kouluttaja
Direktiivikouluttaja
Näyttötutkintomestari

Kari Marjeta

TSE-kiinteistöt Oy
Urakkakuja 4
05400 JOKELA
Puh. 050 9120 987Työturvallisuuskorttikoulutus
Työturvallisuuskorttikoulutus tänään, huomenna, tällä viikolla tai viikonloppuna...
Työturvallisuuskorttikoulutuksesta on eri aloille painotettuja versioita.
Yleinen työturvallisuuskorttikoulutus luo vankan pohjan työpaikoilla tapahtuvalle perehdyttämiselle.
Työturvallisuuskorttikoulutuksen suorittaneella on perustiedot työpaikan yhteistoiminnasta, työturvallisuuden keskeisistä periaatteista, hyvistä käytännöistä sekä perusvalmiudet omaksua työpaikka- ja työtehtäväkohtainen perehdyttäminen.
Työturvallisuuskorttikoulutuksessa
parannetaan työntekijän valmiuksia mahdollisten vaaratilanteiden tunnistamiseen ja turvallisuutta edistävään toimintaan, tapaturmien, ammattitautien ja vahinkojen torjumiseen sekä ennalta ehkäisyyn.
Työturvallisuuskorttikoulutus on kestoltaan kahdeksan tuntia.
 Kurssiin sisältyy kirjallinen koe, jonka hyväksytty läpäiseminen on edellytyksenä työturvallisuuskortin myöntämiselle.
 Kortti on voimassa viisi vuotta

Kouluttaja
Direktiivikouluttaja
Näyttötutkintomestari

Kari Marjeta

TSE-kiinteistöt Oy
Urakkakuja 4
05400 JOKELA
Puh. 050 9120 987


Trukkikoulutukset
Tse Kiinteistöt Oy
Järjestämä trukkikoulutus on tarkoitettu kaikille yrityksen työntekijöille jotka käyttävät trukkia joko päätoimisesti tai omantoimen ohessa, mutta eivät ole osallistuneet tai saaneet todistettavasti työnantajan järjestämää opastusta tai koulutusta lain ohjeen mukaan.
Mitä koulutus on
Lainsäädäntö /Työturvallisuuslaki /Trukinkuljettajan ominaisuudet Asennoituminen Trukin tekniset asiat /Työskentely trukilla terminaali alueella Henkilönostot trukilla.
Kuka voi tehdä. ? Trukin vaatimukset ja kuormaaminen trukilla
Työskentely ympäristön huomioiminen /Lastaus alueet, trukin rekisteröinti yms.
Yhteistoiminta yhteisellä työalueella ja toisten huomioiminen
Kirjalliset kokeet/Tarvittaessa myös ajo opastukset ja ajo näyttö.
Ajo oikeuden myöntäminen koulutuksen tilaajalle. joka luovuttaa kortin kurssilaiselle.
Koulutukseen osallistuneiden nimet,/Aika ja paikka
Yrityksen yhteystiedot, kurssin tilaaja Koulutuksen laajuus, sisältö
Kouluttaja ja Koulutuksen sisältö
Missä järjestetään Asiakkaan lähialueella olevassa toimipaikoissa. ( Kerava ) Yhteistyökumppaneiden toimipaikoissa
Ajoopetus / Näyttö  ..uudella trukkikalustolla
Asiakkaan toimipaikassa.

Direktiivikouluttaja
Korttikoulutukset
 
TSE-kiinteistöt Oy
Urakkakuja 4
05400 JOKELA

Kouluttaja
Näyttötutkintomestari
Kari Marjeta
Puh. 050 9120 987
e-mail: kari.marjeta(at)gmail.com

Direktiivikouluttaja työturvakorttikoulutukset.

puh 0509120987

Ammattipätevyyspäivä on tavoitteemme ja tulemme toimimaan sen mukaan

Direktiivikoulutus

Työturvakoulutus Työturvallisuuskortti työturvallisuuden parantamiseksi.

Työturvallisuuskortti on käytännön töiden oikeaoppisen työtehtävien tekeminen sekä tavoitteena on antaa perustietoa työsuojelusta yms. Herätämme työpaikoilla kiinnostusta henkilöstön työturvallisuusosaamiseen.

Tulemme vähentämään työtapaturmia ja vaaratilanteita.Jos noudatetaan. Ohjeistuksilla ja ohjeilla lisäämme työhönperehdyttämisen hyötyjä. Työturvallisuuskortin saanti edellyttää työturvallisuuskorttikurssin hyväksyttyä suorittamista.

Kortti on voimassa viisi vuotta.

Kurssin tarjoushinta 95€ + alv. 24% .

.

Rekisteröinnistä veloitamme voimassa olevan 17€/henkilö viranomaiskulut.

Koulutukseen http://vipsauna.fi/tarjouspyynto.html    tse.kiinteistot@gmail.com

tai

puh 0509120987


Direktiivikouluttaja työturvakorttikoulutukset.

puh 0509120987

Ammattipätevyyspäivä on tavoitteemme ja tulemme toimimaan sen mukaan

Direktiivikoulutus

Työturvakoulutus Työturvallisuuskortti työturvallisuuden parantamiseksi.

Työturvallisuuskortti on käytännön töiden oikeaoppisen työtehtävien tekeminen sekä tavoitteena on antaa perustietoa työsuojelusta yms. Herätämme työpaikoilla kiinnostusta henkilöstön työturvallisuusosaamiseen.

Tulemme vähentämään työtapaturmia ja vaaratilanteita.Jos noudatetaan. Ohjeistuksilla ja ohjeilla lisäämme työhönperehdyttämisen hyötyjä. Työturvallisuuskortin saanti edellyttää työturvallisuuskorttikurssin hyväksyttyä suorittamista.

Kortti on voimassa viisi vuotta.

Kurssin tarjoushinta 95€ + alv. 24% .

.

Rekisteröinnistä veloitamme voimassa olevan 17€/henkilö viranomaiskulut.

Koulutukseen http://vipsauna.fi/tarjouspyynto.html    tse.kiinteistot@gmail.com

tai

puh 0509120987


Direktiivikouluttaja työturvakorttikoulutukset.

puh 0509120987


Direktiivikoulutus

Työturvakoulutus Työturvallisuuskortti työturvallisuuden parantamiseksi.

Työturvallisuuskortti on käytännön töiden oikeaoppisen työtehtävien tekeminen sekä tavoitteena on antaa perustietoa työsuojelusta yms. Herätämme työpaikoilla kiinnostusta henkilöstön työturvallisuusosaamiseen.

Tulemme vähentämään työtapaturmia ja vaaratilanteita.Jos noudatetaan. Ohjeistuksilla ja ohjeilla lisäämme työhönperehdyttämisen hyötyjä. Työturvallisuuskortin saanti edellyttää työturvallisuuskorttikurssin hyväksyttyä suorittamista.

Kortti on voimassa viisi vuotta.

Kurssin tarjoushinta 95€ + alv. 24% .

Ammattipätevyyspäivä on tavoitteemme ja tulemme toimimaan sen mukaan.

Rekisteröinnistä veloitamme voimassa olevan 17€/henkilö viranomaiskulut.

Koulutukseen http://vipsauna.fi/tarjouspyynto.html    tse.kiinteistot@gmail.com

tai

puh 0509120987Direktiivikouluttaja työturvakorttikoulutukset.

puh 0509120987


Direktiivikoulutus

Työturvakoulutus Työturvallisuuskortti työturvallisuuden parantamiseksi.

Työturvallisuuskortti on käytännön töiden oikeaoppisen työtehtävien tekeminen sekä tavoitteena on antaa perustietoa työsuojelusta yms. Herätämme työpaikoilla kiinnostusta henkilöstön työturvallisuusosaamiseen.

Tulemme vähentämään työtapaturmia ja vaaratilanteita.Jos noudatetaan. Ohjeistuksilla ja ohjeilla lisäämme työhönperehdyttämisen hyötyjä. Työturvallisuuskortin saanti edellyttää työturvallisuuskorttikurssin hyväksyttyä suorittamista.

Kortti on voimassa viisi vuotta.

Kurssin tarjoushinta 95€ + alv. 24% .

Ammattipätevyyspäivä on tavoitteemme ja tulemme toimimaan sen mukaan.

Rekisteröinnistä veloitamme voimassa olevan 17€/henkilö viranomaiskulut.

Koulutukseen http://www.vipsauna.fi/tarjouspyynto.html  tse.kiinteistot@gmail.com

tai

puh 0509120987Yrityskohtaiset koulutukset:

Jos olet kiinnostunut tilaamaan koulutuksen omalle yrityksellesi räätälöitynä kokonaisuutena.

Jossa otetaan huomioon työympäristö ja koneet sekä yrityksen tarpeet.

Ota yhteyttä niin muotoillaan koulutus teille sopivaksi muuten koulutukset toteutetaan avoimina kursseina

1 Alamieskoulutus (Merkinnäyttäjä)

 Yksipäiväinen

Koulutus on Liikenteenturvallisuusviraston hyväksymä kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutus.

Kirjaamismaksu tulee lisäksi

Taakankiinnittäjän ja merkinantajan pätevyyskoulutus

Taakankiinnittäjän ja merkinantajan pätevyyskoulutus kuuluu nostotyöhenkilöstön pätevyyskoulutusohjelmaan.

Koulutusohjelma on suunnattu nostotöiden suorittamiseen, valvontaan osallistuville sekä toiminnasta vastaaville henkilöille.

Koulutuksen aikana kaikki osallistujat oppivat oikeat ja turvalliset työtavat vaativissa nostotöissä. Koulutus toimii osana työnantajalta edellytettävää työhön perehdyttämistä.

Koulutuksen jälkeen on mahdollisuus osoittaa osaamisensa ja hakea virallista pätevyyttä osaamiselleen.


Koulutuskeskus

Tse Kiinteistöt Oy

Kouluttaja

Näyttötutkintomestari

Kari Marjeta puh 0509120987Nostotyönjohtajan pätevyyskoulutus

Kaikissa vaarallisissa ja vaativissa nostotöissä, riippumatta siitä onko kyseessä henkilö- tai materiaalinostot, on nimettävä nostotyönjohtaja, joka valvoo nostotyönvalvojan, merkinantajan ja alamiehen toimia. Toimien heille myös esimiehenä.

Nostotyönjohtajan tehtävässä toimiminen vaatii tekijältään hyvää alan tuntemusta sekä myös mielellään aiempaa kokemusta nostotöistä.

Koulutuksen tarkoituksena on opastaa nostotyönjohtajana toimivaa huomioimaan kaikki ne riski- että vaaratekijät joita vaativissa tai vaarallisissa nostoissa esiintyy.

Koulutus opastaa suorittamaan nostotyönjohtajalle kuuluvat tehtävät, lakien, määräysten, asetusten ja ohjeiden vaatimalla tavalla.

Nostotyönjohtajan koulutuksen päätteeksi järjestetyn kokeen hyväksytysti suorittaneelle toimitetaan kuvallinen nostotyönvalvojan kortti, joka oikeutta toimimaan nostotyönvalvojana/suunnittelijana.

Kortti on voimassa viisi vuotta.


Kouluttaja
Direktiivikouluttaja
Näyttötutkintomestari

Kari Marjeta

TSE-kiinteistöt Oy
Urakkakuja 4
05400 JOKELA
Puh. 050 9120 987Nostotyöjohtajat ja Nostotyövalvojat

Koulutetut Nostotyönvalvojat ja Nostotyönjohtajat noudattavat heille kuuluvia lakeja, määräksiä, asetuksia ja annettuja ohjeita nostotyössä.

Turvallinen työskentely nostotyötehtävissä.

Onko osaamisesi ajan tasalla tai haluatko olla varma nostotyöskentelyssä?

Lisäksi koulutamme nostotyönjohtajia/valvojia

Todistuksen myöntäminen.
Kokeen hyväksytysti suorittaneelle toimitetaan kuvallinen nostotyönvalvojan kortti, joka oikeutta toimimaan nostotyönvalvojana/suunnittelijana.
Kortti on voimassa viisi vuotta.

Nostotyön valvoja

Työnantajalla tulee olla henkilönostotyössä työtä johtava nostotyön valvoja. Milloin nostotyöhön osallistuu kaksi tai useampia nostokoneita, heidän tulee sopia heitä yhteisesti edustavasta nostotyön valvojasta. Nostotyön valvojalla tulee olla tehtävän edellyttämä riittävä tekninen asiantuntemus ja perehtyneisyys nostotyötehtävästä nostoista.

Kouluttaja

Direktiivikouluttaja

Korttikouluttaja

Näyttötutkintomestari

Kari Marjeta

puh 050 9120987